در حال بارگذاری

شماره حساب ها

در صورتی که امکان پرداخت آنلاین توسط درگاه بانک برای شما مهیا نیست میتونید از اطلاعات زیر برای پرداخت صورتحسابتون استفاده کنید

شماره کارت: ۶۲۱۹۸۶۱۰۳۳۰۷۸۱۸۸
شماره حساب: ۸۰۵-۸۰۰-۱۷۱۸۸۱-۱
شماره شبا: IR06-0560-0805-8000-0171-8810-01
به نام: دارا اردلان

بانک سامان,

شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۶۴۲۰۸۸۵۲
شماره حساب: ۴۹۷۶۱۸۴۴۴۷
شماره شبا: IR33-0120-0200-0000-4976-1844-47
به نام: دارا اردلان

بانک ملت,

شماره کارت: ۶۲۷۴۱۲۱۱۷۳۶۰۳۹۶۰
شماره حساب: ‪۱۰۱-۸۰۰-۵۷۷۳۹۱۰-۱‬
شماره شبا: IR790550010180005773910001
به نام: دارا اردلان

بانک اقتصاد نوین,

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۰۸۰۳۹۰۵
به نام: دارا اردلان

بانک ملی,

شماره کارت: ۶۳۹۵۹۹۱۱۵۴۳۲۲۶۲۲
به نام: دارا اردلان

بانک قوامین,
بانک سامان
بانک ملت
بانک اقتصاد نوین
بانک ملی
بانک قوامین